Význam symbolov

Starosloviensky slnečný (solárny) symbol nazývaný aj ako Perúnova hviezda alebo Kvet života. Perúnov kvet je jedným z najstarších symbolov Slovienov. Slovienmi je vnímaný ako ochranný symbol, ktorý chráni náš rod pred ohňom, bleskom, búrkou a vojnou. Je to symbol slnka a svetla a vyžaruje pozitívnu energiu.

Perúnov kvet

Starosloviensky slnečný (solárny) symbol nazývaný aj ako Perúnova hviezda alebo Kvet života. Perúnov kvet je jedným z najstarších symbolov Slovienov. Slovienmi je vnímaný ako ochranný symbol, ktorý chráni náš rod pred ohňom, bleskom, búrkou a vojnou. Je to symbol slnka a svetla a vyžaruje pozitívnu energiu. Má svoje miesto na výrobkoch ľudových tvorcov a to hlavne na oblečení, výšivkách, drevorezbách, keramike, maľbách a v architektúre. Tento symbol je najrozšírenejší a najviac používaný na slovienskom území, čo ho predurčuje na to, aby sa stal oficiálnym a zjednocujúcim symbolom slovienskeho rodu a sveta. Červená farba symbolizuje farbu krvi – rovnako však predstavuje aj energiu a vášeň.

Valkýria

Valkýria – jeden z najsilnejších posvätných ezoterických symbolov Slovienov. Solárno ornamentálny znak, zahrňujúci v sebe jeden z kľúčových princípov vojenskej kultúry našich predkov. A aj keď prakticky amulet Valkýriu mohla nosiť akákoľvek osoba, je určený hlavne vojenskej kaste. Valkýria spája štyri aspekty ktoré sú nevyhnutné pre spravodlivého bojovníka – múdrosť, spravodlivosť, ušľachtilosť a česť. Ochrana Rodu a rodnej zeme (ako aj rodnej viery) – to je podstata charakteru Valkýrie. Akékoľvek vojna – javná, fyzická, alebo posvätná, duchovná – to je vždy bolesť a utrpenie. Valkýria má za úlohu oslabovať a neutralizovať negatívnu energiu vojny, dodáva vojakom pokoj a pohodu. Zároveň nemôžeme povedať, že je Valkýria symbolom mieru, tento emblém sa totiž vyznačuje určitou agresiou, ale je to agresia človeka brániaceho svoju pravdu a majetok. Symbol Valkýrie tak ďaleko presahuje klasický severský význam – okrídlené dievča, ktoré nesie dušu mŕtvych bojovníkov do Valhaly, haly Odina, alebo Folksvangr haly Freya. Hoci v jedenom z dávnych severných dialektov sa Valkýria prekladá ako „sprevádzajúca zabitých“. Inými slovami – u starovekých severských národov Valkýria predstavovala hrdinskú smrť. Je známe, že medzi slovienskými národmi tento symbol bol zvlášť cenený žrecmi. Existujú dôkazy, že nejakým spôsobom tento symbol mohol ochrániť Védy od nehodných. Toto vyhlásenie môže byť trochu prehnané, ale táto skutočnosť neznižuje hlboký ezoterický význam požadovaného symbolu. Mimochodom, naši predkovia pripisovali Valkýrii veľký význam, používali ho veľmi uvážene ako amulety, alebo na odeve.

Valkýria je v skutočnosti slnečný symbol (rovnako ako všetky symboly Slovienov), čo znamená, že nesie životodarnú energiu zo slnka. To je dôvod, prečo Valkýriu – pomerne univerzálny symbol, komplexne a harmonicky spájajúci múdrosť umu a chrabrosť ducha našich vzdialených predkov – nachádzame v tak rozšírenej miere.

Obereg môže tvoriť  samotný symbol, alebo je doplnený ďalšímy symbolmi, ktoré majú za úlohu dopĺňať a znásobovať požadovaný účinok.

Strom života

Strom života – ako symbol stvorenia, zákonov a života -symbolizuje spojenie svetov, kde korene predstavujú podsvetie, kmeň pozemský svet a koruna božstvo. Korene siahajú hlboko do zeme, pokračujú cez peň ku konárom, vetvám, listom a plodom. Cez peň prechádza temnota od koreňov nahor – k svetlu nebies. Listy a kvety sa spájajú so vzduchom, svetlom a nebesiami. Pozemská tiaž sa odľahčuje. Cez listy a kvety pretekajú nebeské živly a znášajú ich svetlo na Zem. Tma sa stáva svetlom a svetlo tmou. Výmena prebieha harmonicky. Presvetľovanie od koreňov k listom, zo zeme k nebesám a z nebies na zem symbolizuje život. Sila, ktorá vychádza od koreňov, sa spojí so svetlom a energiou nebies. Vzniká kvet, z ktorého vyrastie plod. Kolobeh medzi koreňmi, listami, kvetmi a plodmi predstavuje náš život, všetok život. Symbol hovorí, že všetko zo všetkým súvisí. Strom života má za úlohu pripomenúť nám zamyslieť sa kto sme, odkiaľ pochádzame a kam kráčame. Zdôrazňuje prepojenie medzi našimi Predkami, nami a našimi potomkami. Pomáha otvoriť energie pre tých, ktorí hľadajú svoj pôvod hlboko v srdci. Tento obereg pomáha získať poznanie, silu a zdravie. Samotný symbol je doplnený o symbol Roda – verilo sa, že keď človek nosil tento symbol, nepremôže ho žiadna sila.

Hviezda Inglie

Základným Symbolom Starej Viery – od prvopočiatkov v Prastarých časoch – bola a je Hviezda Inglie. Nie je to iba Symbol Prvopočiatočného Čistého Svetla – Prvopočiatočný Oheň Božieho Tvorenia a Žiariace Svetlo nášho Jarily-Slnka – ale aj Symbol bieleho harmonického Človeka, potomka Prastarých Svetlých Bohov.Tri trojuholníky symbolizujú Boží Počiatok, významovo predstavujú jedného z Veľkých Triglavov, ktorý ochraňuje Boží Svet (Jav, Nav, Slav a Prav). Veľkého Triglava obopína vonkajší Kruh – Jediná Život Rodiaca Inglia – a nekonečný priestor mimo Kruhu nám hovorí o Jedinom Tvorcovi-Budovateľovi. V inej rovine tri trojuholníky symbolizujú Človečí Počiatok a označujú Zdravé Telo, Silného Ducha a Svetlú Dušu, ktorých obopína vonkajší Kruh – Čisté Svedomie. Nekonečný priestor mimo Kruhu symbolizuje mnohorozmerný Boží Svet, v ktorom žije a tvorivo

Triglav (triskelion)

Tento symbol je založený na posvätnom čísle 3. Poznáme ho ako trojuholník spojený kruhom, alebo ako špirálu. Známy je tiež pod názvom Špirála života, Slnečné koleso, alebo Uzol (symbol nekonečnosti). Špirála je sama o sebe účinný ochranný znak – symbol premeny. Je to silný tvarový žiarič, jeho sila vychádza z jedného centrálneho bodu. Symbolizuje slnečný kotúč s tromi lúčmi. Špirály predstavujú nekonečno, večnosť a neustále sa opakujúce cyklické deje vo vesmíre, na Zemi, v Prírode. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V živote človeka symbol predstavuje cestu do vlastného vnútra, symbol naplnenia samého seba. Je tiež symbolom reinkarnácie – predstavuje rast, smrť, znovuzrodenie (obnovu). Obereg šíri frekvencie, ktoré rezonujú a tým neutralizujú škodlivé energie. Dokáže nastaviť biomagnetický tok energie založený na posvätnej geometrii, očisťuje vodu a tiež krištály.

Číslo 3 je jedno s posvätných čísel Ingliizmu. Toto Sväté Číslo hovorí, že všetci Pravoslávni Staroverci-Inglingovia si musia ctiť Veľkých Triglavov Svetov Javi, Navi, Slavi a Pravi; postiť sa na tretí deň Slovansko-Árijského týždňa; denne si pripomínať a dodržiavať Prikázania Troch Vyšších Prastarých Bohov — Ramchata, Svaroga, Perúna; prednášať chválospevy a oslavovať všetkých Bohov-Ochrancov našich Rodov dňom aj večerom; prejsť Tromi Posväteniami Matky-Prírody, aby sme oslávili svoje Telo, Dušu a Ducha; dozvedať sa soľ zeme (prastarú múdrosť) prostredníctvom Viery, Srdca a Rozumu; poznávať trojičnosť Svetov v ktorých žije človek (Svet Prírody, Svet ľudský a Svet Bohov); naučiť sa ponímať svoj Svet telesne, Duševne a Duchovne; pamätať, že všetky Kapištia Inglie (Chrámy Prvopočiatočného Ohňa Tvorenia) sú rozdelené na tri časti: Príchod Velesa, Prostredná Svätyňa, Svätý Asgard; na začiatku svojho Duchovného vývoja musí každý človek z Rodov Veľkej Rasy vykonať výstup po 3 Stupňoch Viery