Noční vlci vo Zvolene

Vznikla pekná tradícia – začiatkom mája sa partia ruských motorkárov – ktorí si hovoria Noční vlci – vydá na cestu po Európe. Pripomínajú nám, že ich otcovia a dedovia položili svoje životy, aby národy oslobodili od fašizmu. Zvolen bol opäť výzamným bodom ich cesty.

Nočných vlkov vo Zvolene privítal predseda OZ Slavica Miloš Zverina, za mesto Zvolen a BBSK poslanec ing. Peter Košík ako aj ľudia z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Stretnutie sa konalo na Ústrednom vojenskom cintoríne Červenej armády, kde je pochovaných 17 628 sovietskych vojakov a dôstojníkov a susediacom Vojenskom cintoríne Rumunskej kráľovskej armády kde leží 10 382 osloboditeľov z Rumunska. Pri bojoch o našu vlasť zaplatili najvyššiu cenu – svoje životy. Splatiť tento dlh nie je možné. Nesmieme zabudnúť, ako ťažko bola naša sloboda vydobitá. 

Tradícia nám hovorí, že hostí vítame chlebom a soľou. Tradície si ctíme a dodržiavame ich. Návštevu nepohostila šarmantná dievčina, ale najmladší účastník podujatia. Smelý chlapec v krásnej rubáške je tiež symbolom, nádejou, že vyrastá nové pokolenie, ktoré bude pokračovať v našich šľapajách.

Areál cintorínov má v správe mesto Zvolen, ktoré vynakladá na jeho opravy, údržbu a výzdobu nemalé prostriedky. Na vonkajšej strane oplotenia – pri soche – je pamätná tabuľa, o ktorej vie naozaj málokto. Nápis na nej neodolal zubu času a miestami bol nečitateľný. Mesto Zvolen – aj vďaka aktivite OZ Slavica- nápis obnovilo do pôvodnej krásy. Tabuľu odhalil ing. Peter Košík – poslanec mesta Zvolen a BBSK a Andrej – zástupca Nočných vlkov. 

Odhalenie pamätnej tabule – krátke video

    Tu zastaň pútnik, zdvihni hrdo hlavu

     na križovatke našich slovanských ciest.

     Nes spolu s nami tohto rodu slávu,

     zástavu slobody, čo dotýka sa hviezd.

Zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie, zástupca rumunského konzula, predseda OZ Slavica Miloš Zverina, zástupca samosprávy ing. Peter Košík, Noční vlci a veľa občanov sa prišlo pokloniť pamiatke padlých, položiť veniec, kyticu kvetov, alebo zapáliť sviečku.

Ľudia neboli rozdelení na rovných a rovnejších; neboli potrebné policajne kordóny na ochranu a priebeh akcie nenarušili žiadne živly. Tichá spomienka, možno nejaká slzička v oku, pieta, pokorná vďaka a úcta. 

V mene OZ Slavica a Nočných vlkov ďakujem všetkým za účasť na pietnom podujatí v sobotu na Vojenskom cintoríne vo Zvolene. Zároveň sa ospravedlňujem za neskorý príchod Nočných vlkov. Trasa je rozplánovaná na celý deň – vrátane zastávok. Presúvajú sa po cestách v bežnej premávke, čo spôsobuje veľa nepredvídaných situácií.

Kladenie vencov – záznam