Ruské nápisy na sochách bohoch Egypta a Izraela

Akademik V. A. Čudinov

„Dlho som mal podozrenie, že Egypťania a Izraelčania sa v dávnych dobách usadili na území starovekých Rusov a vstúpili do ich kultúry. Preto som sa snažil ukázať, že medzi niektorými egyptskými a ruskými slovami existujú podobnosti a egyptské hieroglyfy obsahujú písmená protocyriliky (písmená pochádzajúce z cyriliky, pozn. prekl.).

Mňa však teraz zaujímajú obrazy bohov z týchto miest:

Bohyňa Isis
Kráľovná Hatšepsut
Faraón Ramses III.
Bohyňa Hathor zo Sinai
 
Hlava Kanaánskej kultovej sochy
Hlinená kultová maska z Hazoru
Lev z Hazoru

PS: Pre pochopenie – juh Európy a sever Afriky predstavoval tzv. Jarovú Rus, tj Jara Rus. Pre južný dialekt je typická výslovnosť Arova Rus, alebo, „akávska“ varianta Arába, Arábia. Do tejto Arábie, okrem terajšieho Arabského polostrova, patrili i mnohé k nemu priľahlé zeme.

Isis.
Obraz egyptskej bohyne Isis je všeobecne známy. Na prvý pohľad na nej by vôbec nemali byť ruské nápisy, ale sú tam. Najprv som si prečítal nápis na podstavci – protocyrilikový nadpis ЯРА (JARA), runový nadpis ISIS a zmiešaný nadpis HOLÁ. Prvé slovo znamená miesto pobytu Isis – Jarova Rus, druhé slovo meno bohyne a tretie stav jej šiat; jej trup je naozaj holý. Na jej korune pod rohami sa dá prečítať slovo ЛАСКОВАЯ (LÁSKAVÁ). Tu taktiež prečítame slová: ЯРОВА РУСЬ (JAROVA RUS) a МАКОЖИ ЛИК (TVÁR MOKOŠI). Tento posledný nadpis je mimoriadne zaujímavý: pod egyptskou Isis sa teda vynímala ruská bohyňa Mokoš. 
Mnohé nápisy možno prečítať na ramenách sôch. Sú tu slová: МАСТЕРСКАЯ МАКОЖИ (DIELŇA MOKOŠI) (takže socha bola vyrobená nie Egypťanmi, ale ruskými majstrami), ИСИДА ЯРА (ISIS JARA), ЛИК МАКОЖИ (TVÁR MOKOŠI) a ЯРОВА РУСЬ (JAROVA RUS). Takže pred sebou máme ruský produkt na egyptský námet.

Kráľovná Hatšepsut.
Počas vládnutia „Veľkej kráľovnej Hatšepsut“ sa uskutočnila expedícia do krajiny Punt, ktorú Ivan Taškinov chápe ako Kolchidu (hist. názov Gruzínska, pozn. prekl.). Na jej veľmi veľkej korune Horného Egypta je možné prečítať nápis МАКАЖИ ХРАМ (CHRÁM MOKOŠI) a ЯРА РУСЬ (JARA RUS). Takže táto socha bola vytvorená ruskými remeselníkmi Jarovej Rusi v rámci dielne Mokoš Chrámu.
V skutočnosti pomerne malá knižka I.V. Taškinova (84 str.) je celá venovaná dôkazu kultúrne výťahy Egypta a Ruska. Tam na záver píše: „V dôsledku preskúmania archeológie Egypta a územia okolo Čierneho mora sa potvrdila nielen pravdepodobnosť presídlenia vysoko vyspelých eneolitických indoeurópskych kmeňov do regiónu severnej Afriky, ale i nadviazanie spojenia archeologických kultúr Egypta a Pričiernomora.“

Faraón Ramses III.
Môžeme preskúmať taktiež podstavec pomníka faraóna Ramsesa III. (1185-1153 p.n.l.) v Karnaku. Nad chodidlom pravej nohy môžete vidieť nápis ЯРА (JARA), čo znamená ЯРА РУСЬ, teda Jara Rus. A v pravom dolnom okraji podstavca sochy sa dá pre čítať slovo ЯРА РУСЬ (JARA RUS), kde slovo РУСЬ je napísané runami. Teda niet pochybností, že táto oblasť zvaná JARA RUS, existovala. 
V strede podstavca je výraz ХРАМ РОДА (CHRÁM RODA). Ako som pochopil, pod pojmom Chrám Roda je chápaný chrám faraóna. Ešte jeden podobný nápis je v hornej časti obdĺžnikového stĺpu. Z pravej strany až na samom vrcholu podstavca je ťažko čitateľný nadpis, ktorý považujem za slovo ФАРАОН (FARAÓN) (druhé písmeno A je hore nohami). Hneď pod ním je nápis, ktorý obsahuje dve slová РУНА (RUNA) a РОДА (RODA). A skutočne, všetky prečítané slová (s výnimkou slova РУСЬ (RUS)) sú napísané protocyrilikou alebo runami. Slová ХРАМ РОДА (CHRÁM RODA) sú uvedené i v strede podstavca na spodnom okraji.
Nad ľavou nohou na stene je nápis s malými písmenami, ktoré sa dajú dobre prečítať v opačnom smere (inverzne). Tie slová sú МАСТЕРСКАЯ МАРЫ (DIELŇA MARY). Čitateľovi by malo byť jasné, prečo práve Mary. Mara bola bohyňa choroby a smrti, no a pamätníky boli postavené už mŕtvym faraónom. Slovo MARA si môžete prečítať v opačnom smere. A normálne sa dá prečítať ďalší nápis ЯРА РУСЬ (JARA RUS).

Bohyňa Hathor zo Sinai.
Premiestníme sa z Egypta na sever na Sinajský polostrov, kde môžeme uvidieť sochu bohyne Hathor v mestečku Serabit El-Khadem zo 14. – 13. storočia pred naším letopočtom. Nájdeme tu 5 semitských písmen: b’lt, „pani“ (ženský rod od názvu Baal „pán“), ktorými sa obracia na bohyňu Hathor v chráme, kde sa socha našla. Predpokladá sa, že nadpis bol zostavený baníkmi – semitmi, ktorí ťažili meď a tyrkys v egyptských baniach na Sinaji. Avšak sú tu i ruské nadpisy. Napríklad v obdĺžnikovom ráme možno prečítať slová ЯРОВА РУСЬ (JAROVA RUS), a na čele slová ХРАМА ЯРОВА ЮНА МАРИЯ (CHRÁM JAROVA DEVA MARIA). Takže tento chrám nebol pôvodne určený Hathor, ale Jari, bohyne, ktorá bola sama známa ako mladá deva Maria. V ľavom dolnom rohu sochy v obrátenom smere možno prečítať slovo МАСТЕРСКАЯ (DIELŇA) a pod ním v priamom smere slová ХРАМА МАКАЖИ (CHRÁM MOKOŠI).

Hlava Kanaánskej kultovej sochy.
V súkromnej zbierke istého Izraelčana je kultová soška. Nemá žiadne označenie, ale predpokladá sa, že je to jedna z izraelských bohýň. Najprv si prečítam pre istotu nápisy na rámoch a zisťujem, že pred nami je – ЯРОВА РУСЬ (JAROVA RUS). Nápis na hornom viečku ľavého oka hovorí o tom, že pred nami je – МАСКА ЛИКА (MASKA TVÁRE), teda atribút kňažky, ktorý nosila pred sebou. Ale koho tvár? Odpoveď na túto otázku si prečítame na spodnom viečku rovnakého oka – МАКАЖИ (MOKOŠI).
Toto znamená, že k izraelským bohom táto maska nemá žiadny vzťah. Kombinácia slov МАСКА ЛИКА МАКАЖИ (MASKA TVÁRE MOKOŠI) možno nájsť aj na mnohých iných miestach, napríklad na čele alebo na nose. A na brade v opačnom smere môžete prečítať slová: МАСТЕРСКАЯ МАКАЖИ (DIELŇA MOKOŠI).

Hlinená kultová maska z Hazoru.
Jediným opevneným mestom v Galilei, ktoré bolo zničené Joshuom, bol Azor (Hazor). Ležal severne od Galilejského mora. Pri jeho vykopávkach bola nájdená hlinená kultová maska, podľa všetkého zo 14. storočia p.n.l. Na ľavej strane nad pravým okom možno prečítať slová МАСКА МАРИИ (MASKA MARIE), inými slovami, maska devy Marie. Na tvári pod pravým okom si môžete prečítať slová: ЯРОВА РУСЬ (JAROVA RUS). Teda k Jarovej Rusi patrila i Galilea. Okrem toho tu sa dajú prečítať slová МАРИИ МАСКА (MASKA MARIE), ktoré potvrdzujú predchádzajúce čítanie. Takto sme získali dôležité informácie: kult devy Márie bol vytvorený ešte v druhom tisícročí pred naším letopočtom, pričom podľa zvykov, čo znamená, že podľa existencie masky, ktorú nosila kňažka Maria, sa tento kult nijako nelíši od štandardných pohanských kultov. Takto sa potvrdila moja domnienka o existencii mariinstva.

Lev z Hazoru.
V rovnakom chráme v Hazore je možné vidieť na doske obraz leva zo 14. storočia p.n.l. Povrch tela obrazu nájdete niekoľko slov. Čítanie začínam pri zobrazení zadnej časti leva, ktorá pri otočení sa stáva vrchnou časťou. Tu môžete nájsť slová ЯРА РУСЬ (JARA RUS) a МАКАЖИ ХРАМ (CHRÁM MOKOŠI). Prvé slová vyjadrujú názov oblasti, ktorú už veľmi dobre poznáme, a druhé – ako verím, miesto vyhotovenia obrazu, keďže lev patrí k dielam cirkevného umenia, za ktoré zodpovedal chrám MOKOŠI (lev bol zoomorfná podstata boha Roda). Inými slovami, pre neho toto nebolo vytvorené. 
Teraz si pozrieme fragment strednej časti obrazu. Na pravej strane si môžete prečítať slová РУСЬ ЯРА (RUS JARA), nižšie je tiež možné prečítať rovnaké slová – РУСЬ ЯРА. A v strednej časti v opačnom smere sa čítajú slová: ХРАМ ЯРИЛА, čo znamená CHRÁM JARA. Inými slovami, obraz leva patrilo do chrámu Jara. A v spodnej časti tohto fragmentu zľava si môžete prečítať slová ХРАМ ЯРА (CHRÁM JARA), a na špičke v obrátenom smere sú slová МАСТЕРСКАЯ ХРАМА МАКАЖИ (DIELŇA CHRÁMU MIKOŠI). Toto potvrdzuje moju domnienku, že táto doska bola vytvorená v chráme Mokoši. Na predných labkách leva v normálnom smere sa dajú čítať niektoré ďalšie texty: РУНА МАКАЖИ (RUNA MOKOŠI) и ЯРА РУНА (RUNA JARA). To znamená, že na tomto obraze sú uvedené ako runové znaky tak aj písmená protocyriliky (runa Roda, ktoré tu nazývajú runa Jara). Okrem toho, aj tu si môžete prečítať slová ЯРА ХРАМ (JARA CHRÁM). Tiež je zaujímavé čítať si nápisy na tej časti obrazu, kde sa nachádza hriva leva. V hornej časti v hrive v obrátenom smere možno prečítať slová ХРАМА МАКАЖИ (CHRÁMU MOKOŠI) a v priamom smere sú slová ЯРА ХРАМ (JARA CHRÁM). Takže nápisy, tu niekoľkokrát nanesené, potvrdzujú prvé čítania.

Záver:
Účel tohto článku bol veľmi skromný – potvrdiť konkrétnymi produktami ten fakt, že okrem Severnej Jarovej Rusi (pri brehu mora Jara, t.j. Baltického mora), existovala ešte ďalšia Jarova Rus, ktorá sa rozprestierala na severe Afriky a na pobreží Stredozemného mora. Tento cieľ sa v tomto článku dosiahol.
Avšak, dané obrázky a texty na nich priniesli ďalšie neočakávané informácie. Prvá z nich bola správa, že v tejto oblasti bol široko uctievaný kult Devy Marie. Vo svojej knihe o posvätných kameňov som predpokladal, že kult Devy Marie bol založený v neskoršej Antike, alebo dokonca o niečo neskôr, v ranom stredoveku, nakoľko tieto informácie som dostal z analýzy pohanských chrámov v Bulharsku.
Podľa všetkého v Bulharsku sa tak aj stalo, pretože Bulhari, alebo, ako sa im skôr hovorilo „Volgari“, prišli na toto územie približne v tom čase. Vo svojich najodvážnejších predpokladoch som odsúval vznik kultu Devy Márie a súvisiaceho Mariinského náboženstva do obdobia vrcholného staroveku. Ale analýzou série snímok, uvedených v tomto článku, už chápem, že tento kult vznikol oveľa skôr, a to ani nie v dobe bronzovej, ale oveľa neskôr, v neolite. Časovo to zhruba zodpovedá obdobiu, kedy sa na Balkáne založil kult Devy Marie (Živy).
Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že ani na maske Marie, ani na kameňoch jej chrámu v Jerichu, ani na jej svätyne vo vnútri jej chrámu neexistuje slovo DEVA. Z toho sa dá usúdiť, že od neolitu do doby bronzovej kult Devy a kult Márie sa líšili, a navyše boli čisto pohanské, a to bez akýchkoľvek odlišností od klasickej pohanstva. A taktiež centrum kultu Devy Marie bol na Balkáne, a centrum kultu Márie bol na južnom Stredomorí. V takom prípade sa vynára otázka, v akom okamihu sa tieto dva kulty zlúčili do kultu Devy Marie? Odpoveď je, že v období kresťanstva sa to nemohlo stať, pretože fakt, že Nepoškvrnené počatie Márie hrá dôležitú úlohu len pri kultu Nepoškvrnenej Devy, ktorý bol rozšírený u Pohanov, pokiaľ išlo o čistotu kňažiek. Maria bola len kňažkou bohyne Mary. Preto bola nútená vziať na seba sľub celibátu a čistoty.
Pravdepodobne Mariinstvo sa začalo zjednotením kultu Devy s kultom Marie. Na Mariu prechádza taký atribút Mokoši ako existencia posvätného hája. Okrem toho od tohto okamihu uctievanie Marie sa začína rozkladať vo východnej časti chrámového komplexu Mokoši a Roda, kde existovala druhá posvätná odnož, sever-juh.
V Egypte domorodé národy chápali Mariu ako bohyňu Hathor, zatiaľ čo Mokoš ako Isis. Ale meno Rod sa tu takmer nepoužíval, zoomorfná tvár Roda, leva, je uložený v chráme Jara a runy Roda sa nazývajú runami Jara. To znamená, že napriek tomu, že v najjužnejšej časti Ruska existovali chrámy Mokoši, Jara a Marie, dá sa predpokladať, že kult Marie sa rozvíjal ako nový kult Mokoši a kult Jara ako nový kult Roda. Inými slovami, ruské pohanstvo v oblasti Stredozemného mora sa od neolitu rozvíjalo inak ako v severnej Európe.
Novým sa ukázalo uznanie pravosti masiek: masky Mokoši a masky Marie. Mokoši na maske sa usmieva, má veľký nos a obrovské oči. Doteraz na známych podobenstvách Mokoši sa tvár tejto bohyne nemodelovala, predstavovala sa akoby obraz dubového žaluďa. Tak, ako vyzerá tvár tejto bohyňe, tu možno nájsť po prvýkrát. Obrovské oči, zdá sa, mala preto, že sa všímala všetkého, čo sa deje okolo nej, a taktiež preto, že predvídala budúcnosť (jedna z funkcií Mokoši bolo veštenie).
Naopak, maska Marie má užialený, až trúchlivý výraz na tvári, čím veľmi pripomína práve tvár Mary. Jej nos je kratší a tenší než má Mokoši a očnice má prázdne. Bolestný obraz Marie neskôr prechádza na kresťanské zobrazenia. Taktiež aj podobizeň bohyne Hathor má drsný výraz.
Nakoniec vysvetlíme rozdelenie funkcií medzi dielňami chrámoch. Socha faraóna bola vyrobená v chráme Roda, zatiaľ čo takmer všetky obrazy všetkých bohýň, a dokonca aj kráľovnej Hatšepsut, boli vytvorené majstrami bohyne Mokoši. Je zrejmé, že všetci boli ponímaní ako obrazy náboženského umenia, potom faraóni, hoci boli kňazmi, zdá sa, viac boli vnímaní ako politici.
To znamená, že naša úvaha o tom, že do čias starého Egypta a Izraela boli tieto miestá obsadené Rusmi so svojimi chrámami a dielňami, sa nielenže potvrdila, ale sa aj obohatila o zaujímavé detaily.