Kto staval megality?

Napísal: Alexej Kulagin
Pod pojmom megality sa súhrnne označujú objekty, zložených z veľkých opracovaných či neopracovaných  balvanov, ktoré slúžili k pohrebným, kultovným, astronomickým či chronologickým účelom. Vyskytujú sa hlavne v Európe, ale podobné stavby je možné nájsť po celej zemeguli. Medzi megality sa považujú menhiry (vysoké vztýčené kamene), dolmeny (stavby pripománajúce napr. stoly), kromlechy (menhiry postavené do kruhu), mohyly (tumuly), megalitické hrobky, megalitické chrámy a pyramídy. 

Na svete je niekoľko stoviek megalitických stavieb (a to len tých, ktoré sa do dnešných dní uchovali) a objem práce na výstavbe takéhomnožstva megalitov je tak obrovský, že myšlienka, že ich stavali jednoduchí ľudia, je neprijateľná. Preto by bolo vhodné zistiť i to, kto boli stavitelia megalitov a odkiaľ pochádzali… Patrili k pozemšťanom alebo k civilizácii z inej planéty? 

Aby sme vytvorili jasnejšiu predstavu o množstve prác vynaložených na výstavbu megalitov, urobme približné výpočty na jednom z nich, na Cheopsovej pyramíde, ktorá sa nachídza v Egypte. 

Cheopsova pyramída sa skladá približne z 2 miliónov blokov s priemernou hmotnosťou jedného bloku 2,5 tony. Takúto hmotnosť bude mať blok v tvare kocky so stranou vo veľkosti 1 metra. Čiže plocha takéhoto bloku bude mať 6 metrov štvorcových. Ak počet blokov vynásobíme plochou jedného bloku (6 m2 x 2 000 000 ks, pozn. prekl.), dostaneme 12 miliónov metrov štvorcových plochy. Ohromná plocha! Plocha diaľnice 12 metrov širokej a 1000 kilometrov dlhej!

V prípade, že pyramída bola postavená z kameňa, koľko času by bolo treba na otesanie hrán blokov? A ak bloky vyrábali z geopolyméru betónu, koľko energie a čas by bolo potrebné na rozomletie 5 miliónov ton kameňa na výrobu cementu? Ak budeme predpokladať, že stavitelia megalitov prišli z inej planéty, potom dostaneme „brigádu“ s personálom, ktorých počet je neporovnateľný ani len s počtom populácie najmenšej krajiny. Okrem toho mimozemskí „gastarbajteri“ by museli Zem navštevovať po tisíc rokov. Otázkou je, prečo? Iné civilizácie megality na našej planéte nepotrebujú!

Megality postavila a používala ich pozemská civilizácia.

Teraz si odpovieme na otázku, akú úroveň vývoja mala staroveká civilizácia?

Ako už bolo vyššie spomenuté, stavitelia megalitov zanechali zreteľné dôkazy o vysokej technickej úrovni rozvoja svojej civilizácie – stopy po strojovom opracovaní kamenných blokov. Poďme pouvažovať, o čom svedčí, napríklad, stopa po vyvŕtanej dierky s reznou hranou menšou ako 2 mm? Mohlo by sa to zdať maličkosťou, ale vďaka tejto malej veci môžete pochopiť, na akej úrovni rozvoja bola civilizácia, ktorá tieto megality stavala.

Civilizácia predtým, než vyhotovila rúrkový vrták zo spekaného karbidu, musela prejsť dlhú cestu rozvoja, musela vybudovať zložitý sociálny organizmus, nahromadiť obrovské množstvo vedomostí prakticky zo všetkých oblastiach vedy a techniky. Na nahromadenie vedeckých poznatkov a odovzdávanie ich z pokolenia na pokolenie bol nevyhnutný vzdelávací systém od základnej školy až po vyššie formy vzdelávania…

Na jednej z nádob starých Mayov sa zachoval zvláštny obraz predstaviteľov starovekej civilizácie s kotúčovými pílami v ruke, a v chráme Setiho I. na Abydose je zobrazený vrtuľník, tank a lietadlo. V Edfu (Egypt) je chrám, ktorý je známy „textami staviteľov Edfu“, z ktorých veľká časť je venovaná opisu „čias, kedy bohovia vládli Egyptu“. Niektoré obrazy na stenách chrámu sa podobajú na objekty rôzneho technického určenia: od elektrických batérií po „lietajúce taniere“ a atómovú bombu. V chráme Dendera, tiež v Egypte, je mnoho obrazov prístrojov, ktoré sa môžu interpretovať ako elektrické…

Takto sme došli k jednoznačnému záveru, že v dávnoveku na Zemi existovala vysoko rozvinutá civilizácia, ktorej úroveň rozvoja v niektorých aspektoch bola výrazne vyššia ako úroveň vývoja dnešnej civilizácie.

Zostáva odpovedať na poslednú otázku, aký národ vytvoril túto pokročilú civilizáciu na Zemi?

Aby sme odpovedali na túto otázku, musíme sa pozrieť do hlbokej minulosti očami ľudí, ktorí žili v tých ďalekých časoch, porovnať legendy a povesti rôznych národov o tej či inej udalosti, a tak získame úplnejší a správny pohľad na historickú realitu ako je stanovisko súčasných, ako ich nazývame, vedcov.

Ak starobylé povesti a legendy národov, ktoré nie sú nijako navzájom prepojené, hovoriť o niektorých historických udalostiach veľmi podrobne, a ak tieto podrobnosti sa zhodujú – znamená to, že udalosť, vekami zachovaná, je časťou skutočnej Histórie.

Existuje staroveká egyptská legenda, podľa ktorej staroveký Egypt založili deväť Bielych Bohov (viď článok Czeslawa Vangera „Bieli faraóni“), štyria z nich prišli zo severu, a päť zo západu z krajiny, ktorá sa ponorila do hĺbky Veľkých Vôd. Najdôležitejšieho z nich Egypťania nazvali Ra, a prišiel so svojimi Bratmi – Bohmi zo severnej zeme. O tom, ako sa objavili Bieli ľudia v starovekom Egypte a o ich vzájomných vzťahoch s miestnou komunitou, rozprávajú Slovansko-Árijské Védy:

…Ľudia s kožou farby mraku budú uctievať potomkov Roda Nebeského ako Bohov a budú sa u nich učiť mnohým védam. Ľudia Veľkej Rasy postavia nové Grady a Chrámy a naučia ľudí s kožou farby mraku pestovať obilie a zeleniny. Štyri Rody z Rodu Nebeského, striedajúc jeden druhého, budú nových šamanov učiť starovekej múdrosti a budú stavať Trirany-Hrobky v podobe Hôr rukotvorných (umelých), štvorhranných…“

Aj Alexander Chodilov v článku „Prečo horeli knižnice“ podáva veľmi zaujímavé informácie o pôvode čínskej civilizácie:

„…Podľa čínskej (nie mojej) legendy, čínska civilizácia vznikla tak, že k nim zo severu priletel na nebeskom vozni Biely Boh menom Juan Di, ktorý učil všetkému: od pestovania ryžových polí a výstavby priehrad na riekach po hieroglyfické písmo. Vyzerá to tak, že hieroglify boli odovzdané predstaviteľmi vysoko rozvinutej civilizácie, ktorá ležala na sever starovekej Číny. A teraz trochu vysvetlenia. Juan je staré árijské meno, ktoré je pomerne stále bežné v španielsky hovoriacich krajinách. Di boli kmene bielej rasy, ktoré žili na severe od starovekej Číny. Kmene Di – Dinlinovia – boli veľmi dobre známe obyvateľom starovekej Číny. Obtiažnosť čínskej výslovnosti pre slovo „dinliny“ viedlo k jeho skráteniu na variantu „di“.

V starých čínskych kronikách sa nachádza veľmi veľa odkazov na kmene Di. Ešte v 3. tisícročí pred naším letopočtom kmene Di boli zaznamenané v čínskych kronikách ako pôvodní obyvatelia krajiny. Za tri tisíc rokov jedna časť Dinlinov bola vyhubená, ako sa to často stávalo v týchto veľmi ťažkých časoch, duhá ušla a tretina sa zmiešala s Číňanmi. Mimochodom, posledný štýl písma kaishu, ktoré existuje bez výraznejších zmien do dnešných čias, sa definitívne sformoval v období Trojkráľovstva (220 – 280 n.l.), a to prakticky vtedy, kedy boli kmene Di z „knihy života“ odstránené. Tri tisícky rokov vojen si vzala svoju daň: bola zničená samotná pamäť na Dinlinov…“

Prítomnosť bielej rasy v Číne bola potvrdená archeologickými nálezmi – múmiami ľudí bielej rasy, Tocharmi (jedna z najznámejších Tocharských múmií je známa ako „krásna Lulah“). Približný vek múmie je 3500 rokov. Prvú múmiu bieleho človeka náhodou objavili v púšti Taklamakan v Číne až v roku 1977, po klesnutí hladiny piesku sa odhalil trup ženy, ktorej telo bolo ťažko poškodené, pravdepodobne počas vojenských akcií. Vykopávky okolo jej trupu odhalili ďalších 16 múmií, tak dokonale púšťou zachovalých, že sa našli stopy sĺz na tvári mumifikovaného dieťaťa. Nájdené telá boli oblečené do vlnených tkanín s keltskými vzormi, obuté mali kožené topánky a na sebe šperky. V jednom hrobe bagre objavili poťah na sedlo a nohavice s obrázkami ľudí. Na jednej nohavice bola namaľovaná tvár s modrými očami.

Civilizácia, ktorú vybudovali Tochari, pozostávala z veľkých miest, chrámov, centier vzdelávania a umenia, taktiež to boli stavitelia Veľkej Hodvábnej cesty – cesty pre obchod medzi Západom a Čínou. Pôvodne sa myslelo, že Hodvábnu cestu postavili Číňania, ale odhalenie pozostatkov pôvodných obyvateľov v tejto oblasti dnes ukazuje, že to je pozostatok stratenej veľkej Bielej civilizácie.

Na začiatku 1990-tych rokoch sa v tejto oblasti našlo viac ako tisíc tiel Tocharov, ale po roku 1998 čínska vláda zakázala ďalšie archeologické expedície do tohto rajónu, asi preto, že mali strach z odhalenia čínskych legiend. Vykopávky Tocharov dokazujú nepríjemný fakt, že Číňania neboli pôvodnými objaviteľmi železa, sedla, neboli prvými, ktorí zdomácnili kone, ale boli to predstavitelia Bielej rasy…

Stačia Vám tieto iindície k odpovedi, kto bol staviteľom pyramíd?