Kto a prečo postavili pyramídy?

V rôznych častiach našej planéty sú roztrúsené ohromujúce pamiatky starovekých civilizácií: pyramídy a ďalšie megalitické stavby. Na Zemi sú doslova stovky megalitov a pyramíd rôznych veľkostí a štýlov v Európe, v Afrike, na Strednom a Ďalekom Východe, v juhovýchodnej Ázie a na Tichomorských ostrovoch, v Severnej a Južnej Amerike, a aj na morskom dne a v Antarktíde. Megality v rôznych častiach sveta sú si svojim „rukopisom“ stavebných technológií veľmi podobné a dá sa povedať, že vyspelosť starých civilizácií na rôznych kontinentoch bola príbuzná.  

Na otázku, ako sa stavali megality, pomôžu odpovedať stopy, ktoré zanechali nástroje na opracovaných kamenných blokov, samotné bloky, ich tvar, štruktúra a chemické zloženie. Stôp nástrojov na kamenných blokov je mnohoNavyše, takých stôp, ktoré nemohli byť vytvorené medenými nástrojmi. tieto stopy prežili viac ako 10 až 12 tisíc rokov,  neboli vymazané pôsobením atmosférických zrážok, vetra a ani teplotnými zmenami, čo naznačuje, že bloky sú buď z veľmi tvrdej sádry, alebo z vysoko kvalitného betónu.

Keď sa bližšie pozriete na stopy, zistíte, že sú to stopy po vrtáku s priemerom 1,5 – 2 mm. Môže zanechať takéto stopy medený vrták? Nie, nemôže. Medeným vrtákom vŕtať kameň je nemožné. A aj vyhotovovať rúrkové vrtáky z medi alebo bronzu je úplne nevhodné…Inde zasa si môžvšimnúť rez zhotovený kotúčovou pílou (samozrejme nie medenou). Takéto spracovanie kameňa je možné len s nástrojmi z karbidovej ocele, ktorých prítomnosť u staviteľov naznačuje o absurdite predstáv súčasných vedcov o nízkej úrovni rozvoja civilizácie na Zemi v minulosti a o ich veľmi obmedzených technických možnostiach.

V Asuáne sa zachoval lom, kde sa ťažila šedá žula. Tam zostal nedorobený blok, ktorý váži asi 1200 ton! Ak obrátite pozornosť na dodatočné efekty ťažby blokov, okamžite si uvedomíte zrejmú vysokú úroveň technických schopností spracovateľov kameňolomu. Pri spracúvaní bloku povrch steny lomu (nie bloku!!!) je veľmi hladký, uhol lomu je upravený o konštantu podľa výšky polomeru zakrivenia, a výška stien lomu je cca 5-6 metrov… V dolnej časti lomu prestupujú početné šachty neznámeho účelu. Možno to boli otvory určené na inštaláciu zariadenia, alebo len stroj, vedený človekom, omylom vrazil do žuly viac ako potrebovali… Napriek tomu tieto vedľajšie účinky práce v kameňolome sa mohli zrealizovať len pri používaní vysokotechnických zariadení, ktoré sa s ľahkosťou vyrovnali s tvrdou šedou žulou.

Na veľké technické možností staviteľov megalitov poukazuje aj postupnosť operácií pri stavbe pyramíd. Na jednej zo stien Menkaureho pyramídy sa zachovali stopy po vyrovnávaní hrany po uložení blokov. Vyrovnanie povrchu rozsiahlych plôch je náročný technický problém. V prípade, že by pyramídy stavali použitím primitívnej ručnej technológie, proces by bol obrátený: najprv by sa vyhotovili bloky do ich konečného tvaru a až potom by sa ukladali.

Megality sa stavali s použitím strojov na spracovanie kameňa, ktoré boli minimálne na takej úrovni, akú má k dispozícii dnešná civilizácia.

Ďalším problémom je tvar blokov. Pomerne veľa blokov má zložitý geometrický tvar, preto bolo nevyhnutné použiť taký stroj, ktorý by spracovával kameň v troch rovinách. Pri manuálnom spracovaní sa takýto výsledok nedá dosiahnuť, takže to musia byť „plody“ vysokorozvinutej civilizácie, ktorá mala k dispozícii takú sofistikovanú techniku!

Pri stavbe megalitických blokov sa používal prírodný kameňa a betón. Používanie betónu potvrdili mnohé skutočnosti. Na horných blokoch, ktoré nenarušili piesočné búrky, sú dobre viditeľné odtlačky prstov na rohoži, ktoré tam zostali pri odlievaní (betonáže) blokov. Rohož používali ako tesnenie medzi debnením a odlievaným blokom. Okrem odtlačkov prstov na blokoch sa na ich povrchovej vrstve našli zalepené (vliate) vlasy. Tieto skutočnosti jasne dokazujú, že bloky sa vyrábali z betónu. Okrem toho, v prasklinách blokov je jasná štruktúra, ktorá vznikla postupným odlievaním blokov. Chemická analýza ukázala, že vzájomný pomer chemických prvkov v blokoch nezodpovedá obsahu v prírodnom kameni, čo jedine znamená ich umelý pôvod.

Megality sa stavali pomocou strojov na prípravu betónu a zdvíhacími zariadeniami tieto veľké bloky kameňa presúvali. Úroveň rozvoja techniky nebola o nič menšia ako súčasná, ba dokonca niektoré jej vlastnosti boli výrazne lepšie než majú tie naše moderné náprotivky.

Megality stavali pre rôzne účely prakticky takmer na všetkých kontinentoch a vo veľmi širokom časovom rozsahu, v rozsahu niekoľkých desiatok tisícročí. Podľa ruského vedca Nikolaja Levašova, jednou z hlavných úloh pyramíd, postavených po planetárnej katastrofe, ku ktorej došlo v dôsledku pádu druhého mesiaca Fattah na Zem, čo viedlo k presunu pólov pred 13 tisíc rokmi, bolo stabilizovať os rotácie Zeme. Na Zem aj predtým padali rôzne veľké objekty, ako boli fragmenty tretieho mesiaca Lelia, zničeného asi pred 113 000 rokmi, alebo veľké asteroidy, takže s problémami s pohybom kontinentálnych dosiek sa Zem potýkala aj predtým. Vtedy to rozvinuté civilizácie riešili tak, ako im to dovolili ich možnosti. Je však potrebné poznamenať, že dnes my takéto problémy nedokážeme ani riešiť, ani vyriešiť!

Egyptské pyramídy boli očividne postavené v historickom období, kedy sa tu vyskytovali silné dažde, čo dokazujú žľaby na odvodnenie a stopy erózie na Sfinge od dažďovej vody (foto nižšie). A to bolo minimálne pred 8-10 tisíc rokmi. Védy uvádzajú dobu pred 12-13 tisíc rokmi, čo znamená, po presídlení Atlanťanov na územie starého Egypta:
… Bohovia Rasy zachránia spravodlivých ľudí a Sila Nebeská ich prenesie na východ, do krajiny ľudí s kožou farby Mraku… a Holobradých ľudí s kožou farby plameňa Svätého Ohňa prenesie Sila Veľká do zemi bez krajiny na západ tam, kde Jarila – Slnko sa ukladá…“

7 (71) Ľudia s kožou farby Mraku budú ctiť potomkov Roda Nebeského ako Bohov… a budú sa učiť mnohým védam. Ľudia z Veľkej Rasy postavia nové Grady a Chrámy, a naučia ľudí s kožou farby Mraku pestovať obilniny a zeleninu… Štyri Rody Rasy Veľkej (Štyri Rody Rasy Veľkej–teraz je vedecky dokázané, že prvé štyri dynastie faraónov starovekého Egypta boli Bieli) jeden po druhom sa budú učiť Starovekej Múdrosti nových kňazov – šamanov … a stavať Trirany-Hrobky v podobe Hôr rukotvorných (umelých), štvorhranných… „

(„Védy“, Santie Védy Perúna, Santia 5)

Posledná planetárna katastrofa spred 13 000 rokmi spôsobila nenapraviteľnú pohromu vtedajšej civilizácie. Veľká časť technológie bola stratená spolu s infraštruktúrou civilizácie. Zvyšné stroje sa použili na stavby megalitov, no i oni sa časom vytratili. Z tohto dôvodu veľká časť megalitov má megalitické jadro a primitívnu nadstavbu, ktorá bola vyrobená použitím ručných technológií. 

Základy mnohých egyptských pyramíd sú postavené z blokov s rovným povrchom, uhlami a hranami, t.j. urobené dôkladne a jasne s využitím strojnej technológie. Na rozdiel, nadstavba je vyrobená z blata, z nepálených hlinených tehál alebo z krivých kameňov na hlinenej malte. Na stavbu blokov sa často používali bloky zo starších budov. Na toto poukazuje tvar blokov s „architektonickou márnivosťou“. S vysokou pravdepodobnosťou možno tvrdiť, že strata technológií netrvala tisícročia, ale oveľa menej. Z toho vyplýva záver, že väčšina megalitických stavieb boli postavené ešte skôr než pred desaťtisíc rokmi pred naším letopočtom.

Záver: Je udivujúce, že v učebniciach dejepisu pri týchto poznaniach a výskumoch sa i naďalej starostlivo pridržiava mýtu, že megality stavali primitívni ľudia, ktorí sa okolo blokov rojili ako mravce, prevracali ich pákami a ťahali lanami? Asi preto, aby sme boli i naďalej presvedčení, že naši predkovia celkom nedávno zliezli zo stromov, vyliezli zo zákopov… A aby sme nikdy nedošli k záveru, že používanie veľkých blokov na stavby môže len tá civilizácia, pre ktorú výroba a premiestňovanie týchto blokov NEpredstavuje väčšie ťažkosti.