Strom života

Dostupnosť: 5 na sklade

Strom života

Pomáha všetkým počiatkom, dáva silu pre rast telesný aj duchovný

Deals ends in:

12,50

SKU:10015

Strom života – ako symbol stvorenia, zákonov a života -symbolizuje spojenie svetov, kde korene predstavujú podsvetie, kmeň pozemský svet a koruna božstvo. Korene siahajú hlboko do zeme, pokračujú cez peň ku konárom, vetvám, listom a plodom. Cez peň prechádza temnota od koreňov nahor – k svetlu nebies. Listy a kvety sa spájajú so vzduchom, svetlom a nebesiami. Pozemská tiaž sa odľahčuje. Cez listy a kvety pretekajú nebeské živly a znášajú ich svetlo na Zem. Tma sa stáva svetlom a svetlo tmou. Výmena prebieha harmonicky. Presvetľovanie od koreňov k listom, zo zeme k nebesám a z nebies na zem symbolizuje život. Sila, ktorá vychádza od koreňov, sa spojí so svetlom a energiou nebies. Vzniká kvet, z ktorého vyrastie plod. Kolobeh medzi koreňmi, listami, kvetmi a plodmi predstavuje náš život, všetok život. Symbol hovorí, že všetko zo všetkým súvisí. Strom života má za úlohu pripomenúť nám zamyslieť sa kto sme, odkiaľ pochádzame a kam kráčame. Zdôrazňuje prepojenie medzi našimi Predkami, nami a našimi potomkami. Pomáha otvoriť energie pre tých, ktorí hľadajú svoj pôvod hlboko v srdci. Tento obereg pomáha získať poznanie, silu a zdravie.

Strom života so symbolom Roda – verilo sa, že keď človek nosil tento symbol, nepremôže ho žiadna sila

Rozmer

Strom života otvárací 1., Strom života Otvárací 2., Strom života so symbolom Roda

Back to Top

Search For Products

Produkt bol pridaný do košíka