Kvet života

Dostupnosť: Dostupné na objednávku

Kvet života

Deals ends in:

7,50

SKU:10024

Počiatkom symbolu je kruh v strede. V ňom sa odzrkadľuje základná geometrická štruktúra, ktorá symbolizuje spoločný zdroj života – delenie bunky.  Nasleduje sedem vzájomne sa dotýkajúcich a prelínajúcich kruhov, ktoré predstavujú vesmírne dimenzie, ktoré pretína ďalších šesť kruhov, ktoré spolu s centrálnym kruhom symbolizujú sedem základných čakier ľudského tela. Božská energia vychádzajúca z prvotného kruhu vytvára okolo neho ďalšie energetické dimenzie. Vesmírne energetické polia sa navzájom dotýkajú a nikdy nie sú od seba oddelené. Je to dokonalá súhra neviditeľných energií tvoriacich spoločne jednotu, v ktorej má aj tá najnepatrnejšia častica svoj vlastný význam. Aj tá najmenšia častica celku nesie v sebe všetky informácie o celku a jeho jednotlivých častiach.

 Kvet života je bod, z ktorého sa šíri energia, ktorá v podobe kruhov prežaruje vesmír. Symbol poukazuje na to, že všetko pochádza z jedného zdroja a všetky veci sú úzko a trvalo prepojené. Sústredenie a pozeranie sa na tento symbol má pomôcť k zjednoteniu mysle, srdca a duše človeka.

Každý človek má v sebe všetky informácie o pôvodnom pláne – je preto schopný preniknúť do podstaty. Záleží to však na jeho duchovnej vyspelosti a na jeho zrelosti. Stačilo by ,,len si spomenúť´´. Schopnosť človeka preniknúť do podstaty veci určuje jeden faktor: v akom stave sa práve nachádza jeho vedomie a ako je zrelý. Materiálne zameraný človek má zúžené vedomie obmedzené iba na to, čo je možné vnímať našimi piatimi zmyslami, poprípade zmerať prístrojmi. Pre takéhoto človeka je Kvet života pekný obrázok, ktorý možno niečo vie. Duchovne vyspelý človek má vedomie rozšírené. Vníma a chápe pominuteľnosť a iluzórnosť materiálneho sveta, je schopný vnímať svet neviditeľných energií, uvedomuje si a cíti duchovný princíp v sebe – svoju Dušu. Takémuto človeku bude symbol jedine k úžitku. Prostredníctvom neho spozná ďalšie zákonitosti seba samého, svojej Duše, tela aj mysle, okolitého sveta a Vesmíru. Objaví spojitosti medzi rôznorodými, alebo odporujúcimi si princípmi, spozná platné božie zákony, ktoré sa prejavujú na hmotnej úrovni. Poodhalí sa mu časť dokonalosti božieho plánu – a pri týchto poznaniach to nikdy nekončí, pretože Boha – Vesmír, nie je možné nikdy spoznať. Je to nekonečná fascinujúca cesta plná nových poznatkov. Pokiaľ ste na tejto ceste, symbol Kvet života je určený práve Vám.

Talizman s vyobrazením kvetu života lieči telo aj dušu, dodáva energiu, harmonizuje a pomáha napojiť sa na vesmírne svetlo. Pôsobenie energie Kvetu života možno využiť aj v praktickom živote. Je vhodný napríklad na očistu vody a kedysi ľudia vkladali tento symbol pod potraviny, aby ostali dlhšie čerstvé. Kvet života je nositeľom skrytých významov a pre človeka môže byť zrkadlom, v ktorom možno vidieť a nájsť osobný potenciál, keďže  Kvet života ukrýva celý život človeka.

Back to Top

Search For Products

Produkt bol pridaný do košíka