I. základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je …. (ďalej len: „správca“).
 
Kontaktné údaje správcu sú:
…….

Back to Top

Search For Products

Produkt bol pridaný do košíka